Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied, Verzamelplan 2017

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
29-08-2018
Einddatum
10-10-2018
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied, Verzamelplan 2017

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat, met ingang van 30 augustus 2018  gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt:

Beschrijving

Het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied, Verzamelplan 2017
 

Procedure

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op wijziging  van  de verbeelding van een aantal percelen in het buitengebied op verzoek van inwoners/bedrijven alsmede het herstellen van enkele omissies in het bestemmingsplan Buitengebied dat op 19 maart 2013 is vastgesteld door de gemeenteraad .  Het plan behelst een wijziging van zowel de verbeelding als de regels op onderdelen.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 10 oktober 2018  tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met G. Kwekkeboom van de afdeling BSP via telefoonnummer (053) 5377472.
Losser, 29 augustus 2018

Publicatie

1. De week van Losser
2.  www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3. Staatscourant
 

Bijlagen