Besluit omgevingsvergunning Ruhenbergerweg 8, 7586 RG Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586RG 8
Publicatiedatum
29-08-2018
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Ruhenbergerweg 8, 7586 RG Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een paardenstal op het perceel Ruhenbergerweg 8, 7586 RG te Overdinkel, kadastraal bekend onder LSR00, sectie q, nummer 1504.

Datum bekendmaking 22 augustus 2018

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van de bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek te treffen van een voorlopige voorzieningen worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl