Aanvraag om vergevingsvergunning Hoofdstraat 26A, 7586 BT Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BT 26 a
Publicatiedatum
29-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om vergevingsvergunning Hoofdstraat 26A, 7586 BT Overdinkel
  • Uitbreiden van een woning met een kap op perceel Hoofdstraat 26A, 7586 BT Overdinkel.

Beschrijving

  • het uitbreiden van een woning met een kap op het perceel Hoofdstraat 26A, 7586 BT Overdinkel.

Procedure

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het: