Aanvraag om omgevingsvergunning voor meerdere percelen op het Luttermolenveld te De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RS
Publicatiedatum
29-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning voor meerdere percelen op het Luttermolenveld te De Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van 28 prefabwoningen op meerdere percelen op het Luttermolenveld te De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.

N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.