Aanvraag om omgevingsvergunning Lossersedijk 3A, 7587 RB De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RB 3 A
Publicatiedatum
29-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Lossersedijk 3A, 7587 RB De Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Het kappen van 3 eiken op het perceel Lossersedijk 3A, 7587 RB De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.

N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.