Aanvraag om omgevingsvergunning Langenkamp 5, 7581 JE te Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581JE 5
Publicatiedatum
29-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Langenkamp 5, 7581 JE te Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Aanpassen van reclame uitingen van Emte naar Coop supermarkt op het perceel Langenkamp 5, 7581 JE Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.

N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.