Aanvraag om omgevingsvergunning Kerkenbospad 2, 7587 NA te De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NA 2
Publicatiedatum
29-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Kerkenbospad 2, 7587 NA te De Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van een eik op perceel Kerkenbospad 2, 7587 NA te De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.

N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.