Verleende vergunning APV en bijzondere wetten op het Raadhuisplein in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
21-11-2018
Einddatum
02-01-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten op het Raadhuisplein in Losser

Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

RTV Losser, Wiggers Kempke 4, 7582 JA in Losser voor het houden van een collecte waarvan de opbrengst ten goede komt aan Stichting Duchenne, tijdens de kerstmarkt op 16 december 2018 op het Raadhuisplein in Losser.
Datum bekendmaking 21 november 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.