Stookontheffing Koppelboerweg 14, 7587 NV de Lutte

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NV 14
Publicatiedatum
15-11-2018
Einddatum
27-12-2018
Kaart behorende bij: Stookontheffing Koppelboerweg 14, 7587 NV de Lutte

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. 
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen, van 1 november tot en met 30 april in de jaren 2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021 voor de volgende percelen:
 

Beschrijving

Koppelboerweg 14, 7587 NV de Lutte, kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummers 3465, 2603, 2103, 2101 en 2620. 
Datum bekendmaking 15 november 2018.

 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.