Stookontheffing Achtermaatsweg 2, 7588 RE Beuningen

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588RE 2
Publicatiedatum
21-11-2018
Einddatum
02-01-2019
Kaart behorende bij: Stookontheffing Achtermaatsweg 2, 7588 RE Beuningen

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. 
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen, van 1 november tot en met 30 april in de jaren 2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021 voor de volgende percelen:
 

Beschrijving

Achtermaatsweg 2, 7588 RE Beuningen, kadastraal bekend LSR00, sectie A, nummer 3389.
Datum bekendmaking 21 november 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.