Kennisgeving mobiel puinbreken Ruhenbergerweg 29, 7586 RE Overdinkel

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7586RE 29
Publicatiedatum
28-11-2018
Einddatum
09-01-2019
Kaart behorende bij: Kennisgeving mobiel puinbreken Ruhenbergerweg 29, 7586 RE Overdinkel

Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:
 

Beschrijving

Oude Nijeweeme B.V., Witteweg 10, 7679 VV Langeveen. 
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Ruhenbergerweg 29, 7586 RE Overdinkel.
Verwachte begindatum: 29 november 2018.
Verwachte hoeveelheid: ca. 800 ton.
Aard bouw- en sloopafval: menggranulaat.
Geluid (bronvermogen): 111
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 2 dagen.
 

Procedure

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon 053-5377391.