Verleende stookontheffing op het perceel Nijenhaerweg 19, 7588 RA Beuningen

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7588RA 19
Publicatiedatum
28-02-2018
Einddatum
11-04-2018
Kaart behorende bij: Verleende stookontheffing op het perceel Nijenhaerweg 19, 7588 RA Beuningen

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.
 

Beschrijving

Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen in de jaren 2017/2018,  2018/2019 en 2019/2020 op het perceel Nijenhaerweg 19, 7588 RA Beuningen. Het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april.
Datum bekendmaking 20 februari 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.