Verleende stookontheffing op een perceel kadastraal bekend sectie G, nummer 2309, Postweg 53, 7587 PC De Lutte

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587PC 53
Publicatiedatum
28-02-2018
Einddatum
11-04-2018
Kaart behorende bij: Verleende stookontheffing op een perceel kadastraal bekend sectie G, nummer 2309, Postweg 53, 7587 PC De Lutte

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.
 

Beschrijving

Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in  2018, 2019 en 2020 voor een perceel met de kadastrale aanduiding LSR00, sectie G, nummer 2309, Postweg 53, 7587 PC De Lutte.
Datum bekendmaking 15 februari 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.