Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Broekhoekweg 42, 7582 PT Losser

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7582PT 42
Publicatiedatum
28-02-2018
Einddatum
11-04-2018
Kaart behorende bij: Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Broekhoekweg 42, 7582 PT Losser

Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor:
 

Beschrijving

Het veranderen van het bedrijf Wegdam autoconsultancy op het perceel Broekhoekweg 42, 7582 PT Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.