Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Besluit buiten behandeling Spechtstraat 3, 7587 BB de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
19-12-2018
Einddatum
30-01-2019
Kaart behorende bij: Besluit buiten behandeling Spechtstraat 3, 7587 BB de Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel van een woning, het verbouwen van een erker en het plaatsen van een balustrade op het perceel Spechtstraat 3, 7587 BB de Lutte.
Datum bekendmaking 19 december 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.