Aanvraag om omgevingsvergunning Wilgenkamp 46, 7581 HC Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
27-12-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Wilgenkamp 46, 7581 HC Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verbouwen en uitbreiden van een woning op het perceel Wilgenkamp 46, 7581 HC Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.