Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Beuningerstraat 64, 7588 RG Beuningen

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
26-09-2018
Einddatum
07-11-2018
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Beuningerstraat 64, 7588 RG Beuningen

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

Mevrouw A. Kuipers-Aalderink, voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het ‘Dorpsfeest Beuningen’ op het sportveld aan de Beuningerstraat 64, 7588 RG Beuningen op de volgende dagen en tijden :
-    Vrijdag 28 september 2018 van 15:00 uur tot en met 02:00 uur.
-    Zaterdag 29 september 2018 van 12:00 uur tot en met 02:00 uur.
-    Zondag 30 september 2018 van 12:00 uur tot en met 01:00 uur.
Datum bekendmaking 19 september 2018
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.