Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Singravenweg 3, 7588 PP Beuningen

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7588PP 3
Publicatiedatum
26-09-2018
Einddatum
07-11-2018
Kaart behorende bij: Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Singravenweg 3, 7588 PP Beuningen

Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor:
 

Beschrijving

Veranderen van de inrichting op het perceel Singravenweg 3, 7588 PP Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.