Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Mekkelhorsterstraat, Beuningerveldweg, Bentheimerdijk/Mensmansweg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
26-09-2018
Einddatum
07-11-2018
Kaart behorende bij: Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Mekkelhorsterstraat, Beuningerveldweg, Bentheimerdijk/Mensmansweg Standaard introductie tekst.

Beschrijving

•    Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan met toepassing van een projectafwijkingsbesluit. De aanvraag heeft betrekking op het project verplaatsing pluimveebedrijf Mekkelhorsterstraat 31 in Beuningen, en heeft betrekking op de volgende percelen:
-    Mekkelhorsterstraat 31 in Beuningen, kadastraal bekend onder LSR00, sectie P, nummers 63 en 617
-    Beuningerveldweg ong. in Beuningen, kadastraal bekend onder LSR00, sectie P, nummer 272 (ged.).
-    Bentheimerdijk 12/ Mensmansweg ong. in Beuningen, kadastraal bekend onder LSR00, sectie P, nummer 623.
Het zaaknummer van de aanvraag is 17Z02039.
De bovengenoemde besluiten liggen met bijbehorende bescheiden met ingang van donderdag 27 september tot en met woensdag 7 november 2018 ter inzage in ter inzage in ’t Lossers hoes. De bescheiden kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.
 

Procedure

Standaard procedure tekst.