Gebruiksmelding Prins Hendrikstraat 1-3, 7586 BG Overdinkel

Type bekendmaking
gebruiksvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7586BG 1
Publicatiedatum
26-09-2018
Einddatum
07-11-2018
Kaart behorende bij: Gebruiksmelding Prins Hendrikstraat 1-3, 7586 BG Overdinkel

Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Brandveilig gebruiken van de sporthal van het Kulturhus in Overdinkel op het perceel Prins Hendrikstraat 1-3, 7586 BG Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende gebruiksmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het hier niet mee eens zijn kunnen de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.