Aanvraag om omgevingsvergunning Stendermolen 14, 7587 RK de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RK 14
Publicatiedatum
26-09-2018
Einddatum
07-11-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Stendermolen 14, 7587 RK de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een tuinhuis op het perceel Stendermolen 14, 7587 RK de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.