Aanvraag om omgevingsvergunning Diepenbrocklaan 5, 7582 CX Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582CX 5
Publicatiedatum
26-09-2018
Einddatum
07-11-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Diepenbrocklaan 5, 7582 CX Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van drie berken op het perceel Diepenbrocklaan 5, 7582 CX Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.