Aanvraag om omgevingsvergunning Beuningerstraat 60 en 60A, 7588 RH Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RH 60
Publicatiedatum
26-09-2018
Einddatum
07-11-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Beuningerstraat 60 en 60A, 7588 RH Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen en uitdunnen van een houtopstand op de percelen Beuningerstraat 60 en 60A, 7588 RH Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.