Sloopmelding Mozartstraat 81, 7582 ET Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7582ET 81
Publicatiedatum
25-07-2018
Einddatum
05-09-2018
Kaart behorende bij: Sloopmelding Mozartstraat 81, 7582 ET Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van asbest uit een schoorsteen en bij ramen van een woning op het perceel Mozartstraat 81, 7582 ET Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.