Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op een perceel kadastraal bekend als LSR00, sectie Q, met nummer(s) 1291, 1344, en 1374

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
25-07-2018
Einddatum
05-09-2018
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op een perceel kadastraal bekend als LSR00, sectie Q, met nummer(s) 1291, 1344, en 1374 Standaard introductie tekst.

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een zonnepark op percelen gelegen aan de Drielandweg in Overdinkel. Deze percelen zijn kadastraal bekend als LSR00, sectie Q, met nummer(s) 1291, 1344, en 1374. Het zaaknummer van de aanvraag is 18Z01095.
Het  ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning, ontwerpbesluit van de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 26 juli 2018 tot en met woensdag 5 september 2018 ter inzage in ’t Lossers hoes. De bescheiden kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.
 

Procedure

Standaard procedure tekst.