Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Langenkamp, 7581 JE Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581JE 8
Publicatiedatum
25-04-2018
Einddatum
06-06-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Langenkamp, 7581 JE Losser

Op grond van artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan: 
 

Beschrijving

Carnavalsvereniging ‘De Grösmeeierkes’, de heer P. Greftenhuis, Hooibeek 8, 7582 BP in Losser voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van 1-jarig perkgoed op het grasveld bij het Langenkamp, 7581 JE Losser op zaterdag 5 mei van 09.00 uur tot 16.30 uur ¹
Datum bekendmaking 18 april 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.