Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Bookholtlaan 1, 7581 BB Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 1
Publicatiedatum
25-04-2018
Einddatum
06-06-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Bookholtlaan 1, 7581 BB Losser

Op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

AJc’96, de heer V. Groenewoud, Bookholtlaan 1, 7581 BB Losser voor het houden van een kansspel in de vorm van een loterij tijdens het AJc Tournament op 9 juni 2018
Datum bekendmaking 17 april 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.