Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Gronausestraat 330A, 7585 PE Glane

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7585PE 330
Publicatiedatum
25-04-2018
Einddatum
06-06-2018
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Gronausestraat 330A, 7585 PE Glane

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

Schuttersvereniging Concordia, de heer S. Wilke, Pelikaanstraat 7581 SX Losser om ontheffing voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens het Schuttersfeest, Gronausestraat 330A, 7585 PE Glane op de volgende dagen en tijden:
Vrijdag 29 juni 2018 van 20.30 uur tot 01.00 uur;
Zaterdag 30 juni 2018 van 11.00 uur tot 01.00 uur;
Zondag 1 juli 2018 van 13.00 uur tot 01.00 uur.
Datum bekendmaking 17 april 2018.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. 
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.