Besluit buiten behandeling diverse percelen aan de Hogenhof, Havezatensingel en Dingshof

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7581PW 1
Publicatiedatum
25-04-2018
Einddatum
06-06-2018
Kaart behorende bij: Besluit buiten behandeling diverse percelen aan de Hogenhof, Havezatensingel en Dingshof

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunningen niet in behandeling neemt:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van 21 woningen met bergingen op de onderstaande locaties:
13 woningen type “Brunel” gelegen op de locatie Hogenhof, kavels 34 t/m 46 in Losser,
4 woningen type “Lavendel” gelegen op de locatie Havezatensingel, kavels 8 t/m 11 in Losser, en 
4 woningen type “Laurier” gelegen op de locatie Dingshof, kavels 51 t/m 54 in Losser.
Datum bekendmaking 17 april 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.