Aanvraag om omgevingsvergunning Beuningerstraat 71, 7588 RG Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RG 71
Publicatiedatum
25-04-2018
Einddatum
06-06-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Beuningerstraat 71, 7588 RG Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan voor het aanleggen van een inrit op het perceel Beuningerstraat 71, 7588 RG Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.