Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Plechelmusstraat 14, 7587AM De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AM 14
Publicatiedatum
24-10-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Plechelmusstraat 14, 7587AM De Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Loopgroep De Lutte, Zandhorstlaan 225, 7576 VD Oldenzaal voor het houden van de jaarlijkse Snertloop waarbij een route wordt gelopen door De Lutte, start en finish bij Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, 7587 AM De Lutte  op zondag 2 december 2018 van 10.00 uur tot 13.00 uur.¹

Datum bekendmaking 10 oktober 2018

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.