Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Kosterstraat 1, 7581 GA Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GA 1
Publicatiedatum
24-10-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Kosterstraat 1, 7581 GA Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

Centrum Management Losser, Kosterstraat 1, 7581 GA  Losser voor het houden van de Sinterklaasintocht door het centrum van losser op zondag 18 november 2018 van 12.00 tot 17.00 uur. ¹

Datum bekendmaking 16 oktober 2018

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.