Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met organiseren 34e Snertloop in De Lutte

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AS 2
Publicatiedatum
24-10-2018
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met organiseren 34e Snertloop in De Lutte

Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met organiseren van de 34e Snertloop, op zondag 2 december 2018, de volgende wegen in beide richtingen gesloten te verklaren voor al het verkeer:

Beschrijving

• Boerrigterstraat;

op de volgende dag(en) en tijden:
• Zondag 2 december 2018, vanaf 10:00 uur tot 13:00 uur.

Voorts een parkeerverbod in te stellen aan de westzijde van de volgende weg(en):
• Plechelmusstraat, tussen Bentheimerstraat en Boerrigterstraat;

op de volgende dag(en) en tijden:
• Zondag 2 december 2018, vanaf 10:00 uur tot 13:00 uur.

Datum bekendmaking: 10 oktober 2018

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.