Aanvraag om omgevingsvergunning op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummers 9135 en 9136 aan de Kopshofweg in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PC
Publicatiedatum
24-10-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummers 9135 en 9136 aan de Kopshofweg in Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Kappen van 7 elzen en 1 den op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummers 9135 en 9136 aan de Kopshofweg in Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.