Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 243, 7586 BR Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BR 243
Publicatiedatum
24-10-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 243, 7586 BR Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Uitbreiden van een woning door middel van het vergroten van de keuken op het perceel Hoofdstraat 243, 7586 BR Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.