Aanvraag om omgevingsvergunning Allemansweg 70, 7582 HL Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582HL 70
Publicatiedatum
24-10-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Allemansweg 70, 7582 HL Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Plaatsen van dakkapellen op de zijgevel van een woning op het perceel Allemansweg 70, 7582 HL Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.