Verleende vergunningen op grond van de Drank- en Horecawet Beuningerstraat 71, 7588 RG Beuningen

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588RG 71
Publicatiedatum
24-01-2018
Einddatum
07-03-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunningen op grond van de Drank- en Horecawet Beuningerstraat 71, 7588 RG Beuningen

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:

Beschrijving

mevrouw A.A.J.M. Kuipers-Aalderink voor het uitoefenen van het horecabedrijf Sterrebos, gevestigd aan de Beuningerstraat 71, 7588 RG te Beuningen.
Datum bekendmaking,  9 januari 2018.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.