Aanvraag om omgevingsvergunning Denekamperstraat 33A, 7588 PV Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PV 33 A
Publicatiedatum
24-01-2018
Einddatum
07-03-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Denekamperstraat 33A, 7588 PV Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Kappen van een populier en het dunnen van een houtopstand op het perceel Denekamperstraat 33A, 7588 PV Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.