Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Welpeloweg 10A, 7586 BJ Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BJ 10
Publicatiedatum
23-05-2018
Einddatum
04-07-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Welpeloweg 10A, 7586 BJ Overdinkel

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Schuttersvereniging Overdinkel, mevrouw N. Wesseler-Sanders, Talmaplein 25, 7586 EK Overdinkel voor het houden van het schuttersfeest in Overdinkel  aan de Welpeloweg 10A, 7586 BJ op de volgende dagen en tijden¹:
Vrijdag 22 juni van 12:00 uur tot en met zaterdag 01:00 uur;
Zaterdag 23 juni van 12:00 uur tot en met zondag 01:00 uur;
Zondag 24 juni van 12:00 uur tot en met maandag 01:00 uur.
Datum bekendmaking 15 mei 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.