Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Gronausestraat 330A, 7585 PE Glane

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7585PE 330
Publicatiedatum
23-05-2018
Einddatum
04-07-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Gronausestraat 330A, 7585 PE Glane

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Schuttersvereniging Concordia Glane, M.H.J. Jansen, Gronausestraat 330a 7585 PE in Glane voor het houden van het schuttersfeest in Glane aan de Gronausestraat 330a, 7585 PE in Glane op de volgende dagen en tijden¹:
Vrijdag 29 juni 2018 van 20.30 tot 01.00 uur;
Zaterdag 30 juni 2018 van 11.00 uur tot 01.00 uur;
Zondag 1 juli 2018 van 13.00 uur tot 01.00 uur.
Datum bekendmaking 15 mei 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.