Sloopmelding Aalsgaardenstraat 45, 7582 AC Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7582AC 45
Publicatiedatum
23-05-2018
Einddatum
04-07-2018
Kaart behorende bij: Sloopmelding Aalsgaardenstraat 45, 7582 AC Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van een vlakke plaat aan de schouw in de keuken op het perceel Aalsgaardenstraat 45, 7582 AC Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.