Besluit omgevingsvergunning Hoofdstraat 65, 7586 BL Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BL 65
Publicatiedatum
23-05-2018
Einddatum
04-07-2018
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Hoofdstraat 65, 7586 BL Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanbrengen van gevelreclame aan het gebouw gelegen op het perceel Hoofdstraat 65, 7586 BL Overdinkel.
Datum bekendmaking 16 mei 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.