Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie P, nummer 272, Beuningerveldweg in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser P 272
Publicatiedatum
23-05-2018
Einddatum
04-07-2018

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning beperkte milieutoets op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie P, nummer 272, toekomstig adres aan de Beuningerveldweg in Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.