Aanvraag om omgevingsvergunning Mozartstraat 99, 7582 EV Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582EV 99
Publicatiedatum
23-05-2018
Einddatum
04-07-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Mozartstraat 99, 7582 EV Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een berging op het perceel Mozartstraat 99, 7582 EV Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.