Aanvraag om omgevingsvergunning Honingloweg 6, 7581 PK Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PK 6
Publicatiedatum
23-05-2018
Einddatum
04-07-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Honingloweg 6, 7581 PK Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van één eikenboom op het perceel Honingloweg 6, 7581 PK Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.