Aanvraag om omgevingsvergunning Daminksweg 1, 7587 NK De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NK 1
Publicatiedatum
23-05-2018
Einddatum
04-07-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Daminksweg 1, 7587 NK De Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een landhuis op het perceel Daminksweg 1, 7587 NK De Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.