Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Verleende stookontheffing nabij Postweg 12, 7587 PD de Lutte en nabij Oldenzaalsestraat 156, 7587 PK de Lutte

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587PK 156
Publicatiedatum
14-11-2018
Einddatum
26-12-2018
Kaart behorende bij: Verleende stookontheffing nabij Postweg 12, 7587 PD de Lutte en nabij Oldenzaalsestraat 156, 7587 PK de Lutte

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. 
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen, van 1 november tot en met 30 april in de jaren 2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021 voor de volgende percelen:
 

Beschrijving

-    Nabij Postweg 12, 7587 PD de Lutte, kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 7519 en nabij Oldenzaalestraat 156, 7587 PK de Lutte, kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 4410.
Datum bekendmaking 14 november 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.