Verleende stookontheffing Gildehauserweg 18, 7581 PG Losser

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PG 18
Publicatiedatum
13-11-2018
Einddatum
25-12-2018
Kaart behorende bij: Verleende stookontheffing Gildehauserweg 18, 7581 PG Losser

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. 
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen, van 1 november tot en met 30 april in de jaren 2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021 voor de volgende percelen:
 

Beschrijving

-    Gildehauserweg 18, 7581 PG Losser, kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 6767.
Datum bekendmaking 13 november 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.