Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Hagenvoorde 10, 7581 RJ Losser

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581RJ 10
Publicatiedatum
21-11-2018
Einddatum
02-01-2019
Kaart behorende bij: Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Hagenvoorde 10, 7581 RJ Losser

Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor:
 

Beschrijving

Een rioolgemaal op het perceel Hagenvoorde 10, 7581 RJ Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.