Aanvraag om omgevingsvergunning Scholtinkstraat 197, 7581 GM Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581GM 197
Publicatiedatum
21-11-2018
Einddatum
02-01-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Scholtinkstraat 197, 7581 GM Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een beuk op het perceel Scholtinkstraat 197, 7581 GM Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.